nylund

Frösekebygden den vackra bygden

Nylunds Byggnadsförening

 

Historik

 

Skolan byggdes av rotebönderna år 1885 och tillbyggdes i början av 1900-talet, fram

till år 1959 bedrevs skolverksamhet. När den nya skolan stod klar i Fröseke för

klasserna 1 - 6, skulle samtliga av bygdens barn gå där. Tiderna förändras och idag finns

endast förskola kvar i Fröseke.

Nylunds Byggnadsförening arrenderade

skolan av kommunen fr. o. m. 1 januari 1960. Den 28 april 1970 tog

kommunfullmäktigei Uppvidinge beslut om att sälja skolan till byggnadsföreningen för

en summa av 5.000 kronor.1970 köpte man skolfastigheten av kommunen och drivs numera av

Nylunds Byggnadsförening som hyr ut den till olika aktiviteter.

Midsommarfirande i Nylund är tradition och café efter jaktgudstjänsten i Fröseke

kapell.

 

För bokning eller frågor vänligen kontakta Ordf. Fredrik tele 0481-41199 eller 070-3596772